Disclaimer

Deze website is eigendom van Naam onderneming
Contactgegevens: aanvullen
Adres maatschappelijk zetel: adres onderneming
Telefoon: aanvullen
E-mail: aanvullen
Ondernemingsnummer: BTW BE 0 aanvullen
RPR: aanvullen
De toezichthoudende autoriteit: (wanneer uw activiteit aan een vergunningsstelsel is onderworpen)
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Naam onderneming of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Naam onderneming levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Naam onderneming kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Naam onderneming geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Naam onderneming kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Naam onderneming verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement aanvullen  bevoegd.

A notre propos

Paellaboutique est un webshop belge qui existe depuis 5 ans, et qui se focalise à 100% au matériel pour la préparation de la paella.

Nous offrons une large gamme de produits de haute qualité du fabricant espagnol renommé "El Cid": des poêles, des réchauds, des accessoires,... et quelques ingrédients indispensables pour une vraie paella.

Notre atout est notre passion pour la paella. Depuis longtemps nous préparons de la paella à toute occasion festive.
Et nous essayons d'utiliser cet expérience pour conseiller nos clients si bien que possible, par moyen de "l'aide au choix" sur notre site ou par téléphone. Ou encore dans notre entrepôt à Heverlee (Louvain) où vous êtes le bienvenu pour des conseils ou l'enlèvement d'une commande.

Merci pour visiter notre site, nous vous souhaitons de superbes paellas!

Newsletter

Abonnez-vous à notre newsletter et restez informé de promotions et nouveaux produits.

Nieuwsbrief